🍓 3 enkla steg för att gå ner i vikt så snabbt som möjligt. Läs nu
Föreslagna för dig: 9 viktiga hälsofördelar med vitamin B12
Läs nu →

Vitamin B12-injektioner: Bra eller dåligt?

Vetenskapen bakom vitamin B12-injektioner

Vissa experter hävdar att B12-vitamininjektioner kan hjälpa till med energinivåer, hjärnans funktion och viktminskning. I den här artikeln granskas vetenskapen bakom vitamin B12-injektioner.

Är det hälsosamt?
Bevisbaserat
Denna artikel är baserad på vetenskapliga bevis, skrivna av experter och faktakontrollerade av experter.
Vi tittar på båda sidor av argumentet och strävar efter att vara objektiva, opartiska och ärliga.
Vitamin B12-injektioner: Bra eller dåligt?
Senast uppdaterad den 25 februari 2023 och senast granskad av en expert den 28 juli 2022.

Vitamintillskott är mycket populära.

Människor tror ofta att de fungerar som ett skyddsnät och bidrar till att säkerställa ett tillräckligt näringsintag.

Det är särskilt vanligt att komplettera med vitamin B12 eftersom bristen är utbredd.

Många människor får regelbundet injektioner med vitamin B12.

Dessa påstås hjälpa till med energinivåer, hjärnfunktion och viktminskning, för att nämna några.

I den här artikeln granskas B12-injektioner och om de är något du bör överväga.

Vad är vitamin B12 och vad gör det?

Vitamin B12 är ett vattenlösligt vitamin, även känt som kobalamin.

Det spelar en viktig roll för hjärnans funktion och produktionen av DNA och röda blodkroppar.

Kemiskt sett kan vitamin B12 finnas i flera olika former, men alla innehåller mineralet kobolt.

Vitaminet kan lagras länge i levern, så det kan ta några år innan en brist uppstår.

Sammanfattning: Vitamin B12 är ett vattenlösligt vitamin som spelar en viktig roll för hjärnans funktion och produktionen av röda blodkroppar.

Många människor har brist på vitamin B12

Det rekommenderade dagliga intaget av vitamin B12 är sex mikrogram per dag.

Brist är vanligt, särskilt hos personer som följer en vegetarisk eller vegansk kost.

Man tror att upp till 90 % av de personer som följer dessa dieter har brist på.

Detta beror på att B12 endast finns naturligt i animaliska livsmedel.

Veganer och vegetarianer är dock inte de enda som lider brist. Även vissa köttätare tar inte upp det särskilt bra.

Till skillnad från andra vitaminer beror absorptionen av vitamin B12 på ett protein som produceras i din mage, den så kallade intrinsiska faktorn.

Intrinsic factor binder sig till vitamin B12 så att du kan absorbera det i blodet. Personer som inte producerar tillräckligt med intrinsisk faktor kan få brist på vitamin B12.

Brist är särskilt vanligt hos äldre personer eftersom förmågan att ta upp vitamin B12 kan minska med åldern.

Andra personer som löper risk att drabbas av brist är de som har genomgått tarmkirurgi, inklusive viktminskningsoperationer. Personer med sjukdomar som påverkar tarmen, t.ex. Crohns sjukdom eller celiaki, löper också risk att drabbas.

9 viktiga hälsofördelar med vitamin B12
Föreslagna för dig: 9 viktiga hälsofördelar med vitamin B12

Sammanfattning: De som löper störst risk att drabbas av B12-vitaminbrist är veganer och vegetarianer, som får i sig lite eller inget B12 från kosten. Brist kan också orsakas av dåligt upptag.

B12-vitaminsprutor är mycket effektiva

Obehandlad B12-vitaminbrist kan leda till neurologiska problem eller perniciös anemi, som uppstår när kroppen inte har tillräckligt med B12 för att producera det antal röda blodkroppar den behöver.

B12-vitamininjektioner är det vanligaste sättet att förebygga eller behandla brist. Injektionerna ordineras av en läkare och ges intramuskulärt eller i muskeln.

Injektioner ges vanligtvis som hydroxokobalamin eller cyanokobalamin. Dessa är mycket effektiva när det gäller att höja blodnivåerna av B12 och förebygga/avhjälpa en brist.

Sammanfattning: Om du har brist på vitamin B12 är injektionerna mycket effektiva för att höja dina blodnivåer.

Potentiella hälsofördelar med vitamin B12-injektioner

Med tanke på den viktiga roll som vitamin B12 spelar i kroppen kan brist på vitamin B12 få allvarliga konsekvenser för hälsan.

Låga blodnivåer av vitaminet har kopplats till flera hälsoproblem.

Hjärnans funktion

Låga nivåer av vitamin B12 har kopplats till försämrad hjärnfunktion.

Två nyligen genomförda granskningar visar att det kan finnas en koppling mellan låga blodnivåer och utvecklingen av demens.

Resultaten har dock varit blandade, och behandling med B12-vitamin var inte effektiv för att förbättra hjärnfunktionen hos personer med normal hjärnfunktion.

Föreslagna för dig: Kan vitamin B12 hjälpa dig att gå ner i vikt?

Depression

Det har föreslagits att det kan finnas en koppling mellan låga nivåer av vitamin B12 och depression.

En granskning visade dock att behandling av depression med B12-vitamin inte minskade svårighetsgraden av symtomen.

Det föreslogs dock att ett långvarigt intag av vitaminet skulle kunna bidra till att förhindra ett återfall i depression.

För närvarande saknas det forskning av hög kvalitet på detta område. Det behövs studier av högre kvalitet för att fastställa om det finns ett samband mellan B12-vitamin och depression.

Osteoporos

Osteoporos är en sjukdom där förlusten av benmassa leder till svagare ben och en ökad risk för benbrott.

Intressant nog har låga blodnivåer av vitamin B12 kopplats till minskad benmassa.

Därför har det föreslagits att B12-vitamin kan minska risken för osteoporos. Studier har dock gett blandade resultat.

Åldersrelaterad makuladegeneration

Åldersrelaterad makuladegeneration är ett tillstånd som gör att du förlorar din centrala syn, vanligtvis på båda ögonen, gradvis.

Hos personer som är 50 år och äldre anses ett tillräckligt intag av vitamin B12 vara viktigt för att bibehålla en god syn och skydda mot makuladegeneration.

I en stor studie fick 5 200 kvinnor dagligen 1 000 mcg B12-vitamin och andra B-vitaminer och folsyra.

Sju år senare fann studien en 35 % lägre risk för åldersrelaterad makuladegeneration bland de kvinnor som tog tillskott.

Även om riskminskningen inte kan tillskrivas enbart vitamin B12, tyder det på att det kan vara viktigt att få tillräckligt med vitamin B12.

Andra påståenden

På senare tid har B12-vitamininjektioner och infusioner blivit populära bland friska personer som inte verkar ha brist på vitamin B12.

Förespråkare av detta tillvägagångssätt hävdar att regelbundna injektioner kan öka energinivåerna och hjälpa till med viktminskning och humör.

Föreslagna för dig: Vitamin B12 dosering: Hur mycket ska du ta per dag?

Det finns dock få eller inga bevis för dessa påståenden.

Sammanfattning: Att se till att du får i dig tillräckligt med vitamin B12 är viktigt för hjärnans funktion samt för mental hälsa, benhälsa och ögonhälsa. Injektioner är förmodligen värdelösa om du inte har brist på vitamin B12.

Säkerhet och biverkningar av vitamin B12-injektioner

B12-vitamininjektioner anses i allmänhet vara mycket säkra. De har inga betydande biverkningar.

I sällsynta fall kan dock vissa personer uppleva biverkningar orsakade av allergiska reaktioner eller känslighet.

Om du upplever några biverkningar, tala med din läkare.

Sammanfattning: Vitamin B12-injektioner är mycket säkra. I sällsynta fall kan injektionerna orsaka allergiska reaktioner.

Andra sätt att få B12-vitamin

B12-vitamin finns i animaliska livsmedel och i vissa berikade livsmedel som har tillsatts B12.

Berikade livsmedel varierar från land till land, men omfattar ofta mjölkalternativ eller frukostflingor.

Några särskilt bra källor till vitamin B12 är:

Det kan vara svårt för vissa personer att uppfylla sitt behov av B12-vitamin. Detta gäller särskilt för dem som följer en vegetarisk eller vegansk kost.

I dessa situationer rekommenderas vanligtvis att du kompletterar din kost med antingen en B12-spruta eller ett oralt tillskott.

Lyckligtvis finns det allt fler bevis för att orala B12-tillskott är lika bra som injektioner för att höja blodnivåerna hos de flesta människor.

Vegetarianer och veganer rekommenderas vanligtvis att ta minst tio mcg per dag eller minst 2 000 mcg en gång i veckan.

Vissa läkare föredrar dock fortfarande att använda injektioner.

Sammanfattning: Många animaliska livsmedel innehåller mycket vitamin B12. Orala tillskott har också visat sig vara effektiva för att höja blodnivåerna.

Behöver du B12-vitamininjektioner?

Om du äter en välbalanserad kost som innehåller livsmedel som är rika på vitamin B12 är det osannolikt att du behöver ta extra B12.

Föreslagna för dig: Metylkobalamin vs. cyanokobalamin: Vad är skillnaden?

För de flesta människor räcker kosten till för att tillgodose alla behov. Personer som riskerar att drabbas av brist behöver dock troligen ta tillskott.

I dessa fall kan orala tillskott vara lika effektiva som injektioner för många människor.

Vissa experter påpekar att regelbundna injektioner endast bör användas som en sista utväg om kosttillskott inte fungerar eller om bristsymptomen är allvarliga.

Dela den här artikeln: Facebook Pinterest WhatsApp Twitter
Dela den här artikeln:

Fler artiklar du kanske gillar

Människor som läser “Vitamin B12-injektioner: Bra eller dåligt?” älskar också dessa artiklar:

Ämnen

Bläddra bland alla artiklar